Hurda Kalay Alanlar

Yaygın olarak teneke imalatından başlayarak otomotiv ve uçak endüstrisine kadar oldukça geniş bir alanda kullanılan kalay hurda ticari bir öneme sahiptir; el ve vücut sabunu, her türlü parfüm ve deodorant ve mutfak malzemelerini de kapsayan bu geniş kullanım yelpazesi oluşumunda hurda kalayın rolü yadsınamaz.

Arama çalışmaları devam etse de birkaç küçük yatak dışında ülkemizde maalesef kalay madeni yoktur. Bu açıdan, saydığımız sektörlerde kullanılan kalayın neredeyse tümü hurdacılık sektörü sayesinde yeniden hizmete sunulmaktadır. Firmaların çeşitli aracılar sayesinde toplayıp tesislere devrettikten sonra ileri teknoloji yardımıyla üreticilere devrettikleri kalay hurda, hurdacılık sektörünün lokomotifi olarak da görülür. Tüketiciler kadar üreticiler için de  önemi büyüktür.